XXVI Sesja Rady Gminy

 w Informacje różne

Zawiadamiam,że w dniu 22 września 2017 roku o godz.10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytrania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania spraw związanych z gospodarką odpadami dla Związku Komunalnego NS w Łosicach
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Ławach
  2/ zmian w budżecie gminy
 9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk