XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 w Informacje różne

Zawiadamiam,że w dniu 6 października 2017 r o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obard
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  – zmiana WPF
  – zmian w budżecie gminy
  – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
  im. Jana Pawła II w Huszlewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
  w Huszlewie
 8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk