Zaproszenie do złożenia Oferty Konserwacja zabytkowej przydrożnej Kapliczki

 w Konserwacja Kapliczki we wsi Juniewicze

-Ponowne  zaproszenie – w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Arkadiusza Łukaszuka zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Konserwacja zabytkowej przydrożnej kapliczki’’

– Unieważnienie  zaproszenia  do złożenia  oferty konserwacja  przydrożnej  Kapliczki  w  miejscowości  Juniewicze  gm. Huszlew.

-W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Arkadiusza Łukaszuka zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Konserwacja zabytkowej przydrożnej kapliczki’’