Zaproszenie do złożenia oferty na zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego budynku kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie’’ 

 w ZABYTKI

Informacja z wyboru  oferty

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym zadania pn. „Remont wnętrza budynku zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie’’ w imieniu Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie  informuję, że w nawie zadania nastąpiła omyłka pisarska w załączeniu pismo wyjaśniające wraz z załącznikami.

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Anielskiej                    w Mostowie zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego budynku kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie’’

Załączniki: