zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’ 

 w ZABYTKI

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Zamawiającego P. Jerzego Ignacego Wierzbickiego
zam. ul. Czerwonego Krzyża 6/37, 00-377 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’