zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’ 

 w ZABYTKI
  • informacja z wyboru  oferty – 24.06.2024r.
  • informacja z otwarcia oraz kwota  na sfinansowanie zamówienia -21 czerwca  2024 roku

-W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Jerzego Ignacego Wierzbickiego, ul. Czerwonego Krzyża 6/37

00-377 Warszawa zaprasza ponownie   do złożenia oferty na zadania pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’

-Uniewaznienie-przetargu-odtworzenia-dachu-elewacji-i-drogi-w-dworze-w-huszlewie

-Informacja z  otwarcia zadania  i informacja o kwocie sfinansowania zadania pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’ 

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Zamawiającego P. Jerzego Ignacego Wierzbickiego
zam. ul. Czerwonego Krzyża 6/37, 00-377 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie’’ 

Załączniki: