Zaproszenie na Warsztaty

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew  w Partnerskiej Współpracy uczestniczy  w realizacji zadania  ” Warsztaty projektowania i urządzania ogrodów – od  teorii po praktykę  ” w ramach Projektu Grantowego , poddziałanie 19.2  Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na  lata  2014-2020

W  związku z powyższym  wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mostowie MOSTOWIANKI

Zapraszamy  na „Warsztaty z projektowania i urządzania ogrodów – od teorii po praktykę”

 

Przewodnicząca  KGW  – Mariola  Mironiuk

Wójt Gminy Huszlew   – Stanisław Stefaniuk