Zaproszenie na szkolenia komputerowe

 w PROJEKT -Ja w internecie

Huszlew  04 kwietnia 2019 roku

 

Szanowni Mieszkańcy 

Gmina Huszlew  otrzymała  dofinansowanie projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach którego będą organizowane  bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w okresie maj  2019 r. do  30 listopada  2019 r.

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Uczestnicy zdobędą umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i
e-usług publicznych, w projekcie będą oferowane dwudniowe szkolenia;

  1. Rodzic w Internecie – 6 szkoleń
  2. Rolnik w sieci – 10 szkoleń
  3. Mój biznes w sieci –  1 szkolenie 

 

Zgłoszenia  będą przyjmowane  od 10 maja 2019 roku ,w pokoju  nr 4 i GBP w Huszlewie .

 

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załączniki: