ZDALNA SZKOŁA PLUS

 w Zdalna Szkoła PLUS

Gmina Huszlew  otrzymała 54 999,97 zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+.

Dnia  04 września  2020 roku  Przekazano komputery  Dla Dyrektorów Szkół .