ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – luty 2021

 w Wnioski i Deklaracje

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA ROLNICZEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2021

 

Informujemy, że w 2021 r. rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składamy w dwóch terminach:

  1. Od 1 lutego 2021 do 1 marca 2021– do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup paliwa rolniczego w okresie 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła *

* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy od 1 lutego 2021