Informacja

 w Informacja o realizacji programów

informacja-o-zakupie-sprztu-i-wyposaenia

INFORMACJA

 

Gmina Huszlew informuje , iż dostała dofinansowanie na: „Zakup sprzętu  i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Huszlewie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 16.876,83zł.