Drugie wyłożenie studium uwarunkowań

 w Drugie wyłożenie studium

link do spotkania dyskusji publicznej – zmiana studium uwarunkowań i kierunków za gospodarowania przestrzennego gminy Huszlew

https://meet.google.com/tch-ksbk-kpo

Gmina Huszlew  informuje  , że  zostało  wyłożone  po raz drugo studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Huszlew  do  publicznego wglądu  .

Załączniki: