Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 8 kwietnia 2022 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad